โต๊ะหินแปดเหลี่ยมหินอ่อน (สุพรรณ) โต๊ะหิน2-009

โต๊ะหินแปดเหลี่ยมหินอ่อน โต๊ะหิน2-009

รหัสสินค้า โต๊ะหิน2-009

รายละเอียดสินค้า
- โต๊ะหินสุพรรณ
- หน้าโต๊ะหินแปดเหลี่ยมหินอ่อน
- เก้าอี้หินอ่อน 4 ตัว

ขนาดโต๊ะ : W.89 x D.89 x H.67 cm.
ขนาดเก้าอี้ : W.84 x D.29 x H.38 cm.

(หน้าโต๊ะหินแปดเหลี่ยมหินอ่อน)

2,500.-

฿2,500
จำนวน: