โต๊ะหินสี่เหลี่ยมมุมตัดหินขัด-หน้าหมากฮอต (สุพรรณ) โต๊ะหิน2-012

โต๊ะหินสี่เหลี่ยมมุมตัดหินขัด-หน้าหมากฮอต โต๊ะหิน2-012

รหัสสินค้า โต๊ะหิน2-012

รายละเอียดสินค้า
- โต๊ะหินสุพรรณ
- โต๊ะหินสี่เหลี่ยมมุมตัดหินขัด-หน้าหมากฮอต
- เก้าอี้สามขาหินขัด 4 ตัว

ขนาดโต๊ะ : W.86 x D.86 x H.68 cm.
ขนาดเก้าอี้ : W.82 x D.30 x H.39 cm.

(หน้าโต๊ะหินสี่เหลี่ยมมุมตัดหินขัด-หน้าหมากฮอต )

2,200.-

฿2,200
จำนวน: